Jak informuje PAP, stopa bezrobocia od marca powinna systematycznie zniżkować. Natomiast miesiącem szczytowego wzrostu będzie luty. Jednak liczba osób bez pracy nie powinna przekroczyć 2,2 mln osób – tak przynajmniej twierdzi Hanna Majszczyk – wiceminister finansów.

Według ubiegłotygodniowych informacji GUS-u, styczniowa stopa bezrobocia wyniosła 13,2 proc. (12,5 proc. w grudniu 2011). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu stycznia to 2.121,5 tys. osób.