1 czerwca 2012 roku zostanie uruchomiony manualny pobór opłat na fragmencie autostrady A4 Bielany Wrocławskie-Sośnica zarządzanej przez GDDKiA. Opłatami za przejazd tym odcinkiem zostaną objęte pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej lub równej 3,5 t.

Autostrada A4 płatna także dla osobówek

Odcinek A4 Bielany Wrocławskie-Sośnica jest płatny dla kierowców pojazdów o DMC > 3,5 t od lipca 2010 roku. Kierowcy ci rozliczają się za przejazd korzystając z elektronicznego systemu poboru opłat. „Od 1 czerwca 2012 roku odcinek ten będzie płatny także dla kierowców pozostałych pojazdów” – poinformowała Urszula Nelken, rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Punkty Poboru Opłat i sposoby płatności

W ramach systemu manualnego zostaną uruchomione dwa Place Poboru Opłat w ciągu drogi: Karwiany i Żernica. Pomiędzy nimi, na zjazdach, będą zlokalizowane Stacje Poboru Opłat: Krajków, Brzezimierz, Przylesie, Prądy, Dąbrówka, Gogolin, Olszowa, Nogowczyce, Łany, Kleszczów, Ostropa i Bojków.

Opłat manualnych będzie można dokonywać kartami bankowymi, kartami paliwowymi oraz gotówką. Opłaty przyjmowane będą w polskich złotych (bilon i banknoty) oraz w euro (tylko banknoty). Reszta zawsze wydawana będzie w złotówkach.