Duże opady śniegu, siarczyste mrozy spowodowały bardzo wielkie zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet życia! Nieodśnieżone chodniki, zwisające sople lodu czy zalegający śnieg na dachach stwarzają realne zagrożenie dla nas i naszego mienia, dlatego warto zapoznać się z poniższymi informacjami.

W związku z aktualną sytuacją pogodową przypominamy mieszkańcom naszego województwa o ciążącym na właścicielach i administratorach budynków obowiązku usuwania z dachów zalegającego śniegu oraz zwisających sopli lodowych.

Utrzymanie budynków w wymaganym stanie technicznym jest obowiązkiem zarządcy i właściciela nieruchomości. Policjanci w przypadku ujawnienia zwisających sopli lub czap śniegu, które ze wzgledu na swój ciężar, kształt i miejsce występowania realnie zagrażają bezpieczeństwu osób lub mienia będą nakazywali natychmiastowe ich usunięcie pod rygorem kary grzywny ( o pomoc można zwrócic się do straży pożarnej). Regulują to przepisy: