Blisko 1,3 miliarda złotych straci Zespół Portów Szczecin- Świnoujście w wyniku ograniczenia dofinansowania dla portowych inwestycji. To efekt zmniejszenia dofinansowania dla programu inwestycyjnego ZMPSŚ, zapisanego w projekcie Uchwały Rady Ministrów pt. „Program wieloletni – Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2013-2026”.

Oznacza to, że w najbliższym czasie nie zostanie pogłębiony tor wodny Szczecin – Świnoujście, co w efekcie spowoduje upadek szczecińskiego portu.

Zaapelowałem do Rady Miasta Szczecin i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o przyjęcie stosownego stanowiska oraz podjęcie zdecydowanych działań, w którym Radni wyraźnie sprzeciwią się ograniczeniu środków na inwestycje w porcie.