Niemal o połowę skróci czas dojazdu z Poznania do Gniezna, także kibice dzięki niej szybciej dotrą z Poznania do Gdańska. Zachodnia obwodnica stolicy Wielkopolski otwarta.

Od 3 czerwca, od godz.22.00 kierowcy mogą korzystać z 14 km odcinka drogi ekspresowej S11 nazywanej zachodnią obwodnicą Poznania wraz z węzłem autostradowym Poznań Zachód.

Z kolei na 35 km fragmencie drogi ekspresowej S5 z Gniezna do Poznania (A2), czyli wschodniej obwodnicy stolicy Wielkopolski, trwa poprzedzająca wydanie pozwolenia na użytkowanie, kontrola Wielkopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego(WINB).

Oddanie do ruchu nastąpi wkrótce po wydaniu decyzji przez WINB oraz weryfikacji oznakowania pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego.