Prezentujemy stanowisko Zarządu Głównego OZPTD do przedstawionej członkom Sejmowej Komisji Infrastruktury „Informacji MTBiGM dotyczącej aktualnej sytuacji przewoźników wykonujących krajowe i międzynarodowe towarowe przewozy drogowe.

Przedstawiona do wiadomości członków Komisji Infrastruktury „Informacja MTBiGM dotycząca aktualnej sytuacji przewoźników wykonujących krajowe i międzynarodowe towarowe przewozy drogowe” jest materiałem z pewnością interesującym, gdyż zawiera wiele aktualnych informacji statystycznych. Niestety nie ze wszystkimi postawionymi w tym materiale tezami można się zgodzić. Ponadto materiał ten nie przedstawia wielu istotnych dla oceny sytuacji informacji. Dlatego też w imieniu Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego chciałbym przedstawić wysokiej Komisji nasze uwagi i wnioski.