Rośnie natężenie ruchu w transporcie kolejowym, w ślad za tym muszą podążać zmiany technologiczne i zmiany prawne w celu zapewnienia bezpieczeństwa – powiedział Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak otwierając posiedzeniu Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym, które odbyło się 31 maja br. w siedzibie resortu.

Działania, które podejmujemy, dzielimy na dwa zasadnicze obszary: działania twarde i działania miękkie. Obszar działań twardych to trwająca modernizacja i rewitalizacji linii kolejowych, także zakup nowego taboru dla PKP Intercity i przewoźników regionalnych. Te zadania to także wymiana i zakup rozjazdów kolejowych oraz podniesienie standardów bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych – powiedział Minister Sławomir Nowak.