Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu informuje, że w roku 2010 został opracowany Plan Działań Na Sieci Drogowej w latach 2011 – 2013, który zawiera wykaz najpilniejszych zadań mających na celu poprawę stanu nawierzchni dróg krajowych.

Remonty na sieci drogowej woj. wielkopolskiego są podejmowane na podstawie w/w Planu a jedynym obiektywnym kryterium wyboru jest stan techniczny drogi określony na podstawie wskaźników SOSN( System Oceny Stanu Nawierzchni).

W roku 2012 przewiduje się wykonanie najpilniejszych remontów na następujących odcinkach dróg krajowych:

1. dk5 – m. Gniezno – 2,96 km
2. dk5 – m. Rydzyna – 0,76 km
3. dk 11 – m. Ocieszyn -0,82 km