„Na chwilę obecną MSP nie posiada żadnych informacji na temat wycofania się konsorcjum Polen Line z podpisania umowy. Tym samym nie są rozważane żadne alternatywne scenariusze.

28 maja br. konsorcjum Polen Line (inwestor) złożyło w MSP pismo z propozycją nowego terminu podpisania umowy sprzedaży akcji. Aktualnie trwa analiza tej propozycji. Po 8 czerwca br. będziemy mogli podać więcej szczegółów odnośnie dalszych kroków w procesie prywatyzacyjnym PŻB”.