Ministerstwo Skarbu Państwa: Wczoraj dostaliśmy informację od przewodniczącego związków zawodowych w Polskiej Żegludze Bałtyckiej, że pakiet socjalny został podpisany. Ten najważniejszy pakiet otwiera drogę do pozyskania przez Polen Line kołobrzeskiego armatora.

Jeszcze dzisiaj zamieścimy szczegóły, dotyczące podpisanego pakietu socjalnego i dalsze kroki Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawie pozyskania przez Polen Line – PŻB.