Firma Consafe Logistics jest partnerem merytorycznym „Ogólnopolskiego Badania Użytkowników Systemów WMS” redakcji Nowoczesnego Magazynu i Logistyki a Jakość. Z badań przeprowadzonych na grupie 200 firm produkcyjnych, handlowych i usługowych wynika, że rozwiązania klasy WMS najczęściej są implementowane w większych firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników. Innym istotnym wnioskiem z badań jest czas zwrotu z inwestycji, który według ankietowanych najczęściej następuje poniżej roku od oddania systemu do użytkowania. Badania zostały przeprowadzone w okresie marzec-kwiecień 2012.

Badania przeprowadzone na grupie różnej wielkości firm wywodzących się z wielu branż, pokazują specyfikę naszego rodzimego rynku rozwiązań WMS. Wyniki pozwalają np. na porównanie deklarowanego czasu wdrożenia z realnym, a także szacowanego przed wdrożeniem czasu zwrotu z inwestycji z prawdziwym ROI.