Na skutek przeprowadzenia postępowania administracyjnego, prezes Urzędu Transportu Kolejowego w wydanej decyzji stwierdził, że PKP Polskie Linie Kolejowe naruszyły przepisy dotyczące naliczania stawek za korzystanie z infrastruktury. Dotyczy to przewoźników intermodalnych.

Zarządca infrastruktury w opłacie podstawowej uzależniał bowiem przyznanie ulg tym przewoźnikom w zależności od spełnienia określonych wymagań. Wprowadził je, zmieniając regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych. Efekt? Ulg nie przyznawano z powodów formalnych w dokumentach przewozowych, a przecież – zdaniem prezesa UTK – obowiązek sprawdzenia tych dokumentów spoczywa na PKP PLK.

Zmiany w regulaminie PLK wprowadziło bez uprzedniej konsultacji z przewoźnikami kolejowymi. Poza tym w umowach o korzystanie z przydzielonych tras pociągów PLK zamieszczała sprzeczne z przepisami zasady naliczania ulg, jednakże nie ujęła w umowach zasad postępowania i regulowania zobowiązań w przypadku powstania przeszkód, wynikających z umowy.