W związku z zaistniałym w dniu 28 marca 2012r. tragicznym wypadkiem z udziałem autobusu szkolnego, przypominamy kilka regulacji prawnych, dotyczących przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych.

W art. 2 pkt. 41a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) określono definicję autobusu szkolnego, która brzmi:

autobus szkolny – autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem barwy czarnej „autobus szkolny”.