Powinno być tak, jak w Wielkiej Brytanii. Zatrzymanie samochodu, wysoka kara i w przypadku jej nieurgulowania w terminie 14 dni – kasacja samochodu.