@1mississauga:
Dłuższy pobyt za oceanem nieco Cię odizolował. Nad Wisłą funkcjonuje to jako żart.
Thank you from the mountain for your attention.