Dzięki bardzo za odpowiedź. Czyli odwołanie trzeba napisać do Sądu Grodzkiego tak? Czy na Policję?

A czy są jakieś specjalne wzory tych odwolań?