Ale to chyba nie ów ksiądz pisał treść tego ogłoszenia? Nie świadczyłoby to najlepiej o jego zdolnościach krasomówczych…