@fytax
muszę Ci przyznać rację, choć dziś 1 Maja powinien świętować prekariat – młodzi, wykształceni, bezrobotni lub na śmieciowych umowach, proletariat to spacyfikowana skutecznie przeszłość