wielki_czarownik napisał:

> Takie pismo co najwyżej skończy w „Hall of fame”

czyżby? Obywatel (jak to brzmi 🙂 może przysłać do urzędu wydruk Trylogii z prośbą o sprawdzenie błędów, a urząd MUSI mu odpowiedzieć dlaczego tego nie zrobi.

Art. 9 KPA:

Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania

stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć

wpływ na ustalenie ich praw …

>Chłopaki na nudnym dyżurze będą mieli się z czego pośmiać.

tylko w przypadku anonimu. Jeżeli jest podpis, to chłopaki gaszą pasjansa i uśmiechy

Art. 64 KPA:

§ 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia

tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się

bez rozpoznania.

Chłopie, wyluzuj, założyciel wątku dał smajla. To taki symbol uśmiechu ze zmrużeniem oka 😉