BLOKOWAC !! do skutku, pokazać EUROPIE biedę ,głód i ubustwo tuslandu i komorowszczyzny