A pomyśleć, że w ramach protestu mogliby się po prostu na tydzień przesiąść na rowery, zamiast wkur…ć niewinnych szeregowych pracowników na stacjach i kumpli-kierowców