Tak nas szanuje tłusk nakazuje nam chdzić do szmateksów i komisów ,będziemy niewolnikami szwabów i ich wspólników