Nie widzisz bo się nie znasz, nie jesteś zainteresowana złomem i nie masz cierpliwości i doświadczenia.