Ot siła Wielkiego Postu. Sprzedaj wszystko i rozdaj ubogim. Dobrze.