Czy ja dobrze widzę w środkowym rzędzie po prawej stronie Moby Dicka?