„Nie co”, „nie zawodnosc”. Po prostu straszne.
I po my slec, ze ta kie rze czy pi sze czlo wiek po stu diach.