No i gratulacje dla alfy za timing oraz dobrą diagnozę psychiatryczną!