Na wiadukcie w Chabówce, w ciągu drogi krajowej nr 47, nazywanej „zakopianką”, zostały już usunięte warstwy nawierzchni bitumicznych. Remont, który rozpoczął się 27 marca wykonuje Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w Nowym Targu. W ramach prac wymienione będą elementy wyposażenia pomostu: nawierzchnia, izolacja płyty pomostu, kapy chodnikowe, balustrady i bariery drogowe.

Nad trakcją kolejową wymienione zostaną też ekrany przeciwporażeniowe. Remont powinien się zakończyć, według planów, 30 sierpnia 2012 roku, a jego koszt wyniesie ok. 3 mln 700 tys. zł.