Od 16 lutego 2012 roku pieczę nad załogą techniczną stajni Caterhama przejął Mark Smith. Sprawujący ją dotychczas Mike Gascoyne został mianowany dyrektorem ds. technologii całej Grupy Caterham.