Już od 7 lat Solaris prowadzi program „Bezpieczny Kierowca”, którego uczestnicy nabywają praktycznych umiejętności odpowiedniego zachowania się w sytuacjach zagrożenia w ruchu drogowym.

W styczniu grono przekoszolonych powiększyło się o 14 kierowców ze Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie” Sp. z o.o.

W styczniu, na terenie ośrodka Test & Training Safety Centre Sp. z o.o. Sp. k. w Bednarach pod Poznaniem, kierowcy SPA „Dąbie” doskonalili technikę jazdy miejskimi autobusami Solaris Urbino. Zajęcia były podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Rozpoczynały się wykładem na temat głównych przyczyn wypadków i niebezpiecznych sytuacji w ruchu oraz odpowiednich zachowań i reakcji w warunkach zagrożenia.

– To już kolejna grupa pracowników SPA „Dąbie”, która przechodzi szkolenia z zakresu doskonalenia techniki jazdy w ramach naszego programu. W maju 2011 roku również 14 kierowców z tej samej firmy pozytywnie zakończyło kurs – mówi Mateusz Figaszewski z firmy Solaris.