Ogólnoeuropejskie i lokalne strony www będą prezentować informacje o ocenach opon w ramach ich nowej europejskiej klasyfikacji

Firma Goodyear wprowadzi na europejskie i lokalne strony internetowe (przed 1 listopada 2012 r.) informacje o ocenach uzyskanych przez wszystkie jej opony – w ramach nowego europejskiego obowiązku etykietowania ogumienia. Ponad 30 europejskich i krajowych witryn jest obecnie rozwijanych tak, aby móc zamieścić na nich dane na temat kluczowych osiągów opon, czyli parametrów, które znajdą się na etykietach.

Zmiany na stronach internetowych będą obejmować oznaczenie klasy wszystkich prezentowanych opon w podziale na rozmiary. Zamieszczone zostaną również rozbudowane informacje dla konsumentów na temat nowych przepisów, ich znaczenia, a także działań, jakie firma Goodyear podjęła, by sprostać nowym wymogom. Od 30 maja 2012 r. dopuszczalne będzie dobrowolne etykietowanie wszystkich opon sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej.