Według doniesień mediów Adrian Sutil chcąc uniknąć procesu z Erikiem Luxem proponował dyrektorowi Lotusa zadośćuczynienie nie tylko w postaci dofinansowania organizacji charytatywnych działających na…