Grupa Track Tec, wiodący producent i dostawca elementów infrastruktury kolejowej, rozpoczęła współpracę ze Słowackimi Kolejami Państwowymi. Pierwsza partia rozjazdów, w ramach pozyskanego kontraktu, została już zabudowana na słowackiej sieci.

W najbliższych tygodniach będą realizowane kolejne dostawy.

Kontrakt dla słowackich kolei dotyczy dostawy i montażu rozjazdów przystosowanych do dużych obciążeń i przeznaczonych do zabudowania w torze o prześwicie 1.520 mm. Pozyskanie zlecenia zostało poprzedzone odbiorem technicznym pierwszej partii, przeprowadzonym przez inspektorów zarządcy słowackiej infrastruktury kolejowej. Przebadane pod kątem jakościowym rozjazdy zostały zamontowane na tamtejszej sieci kolejowej, a kolejne dostawy w ramach kontraktu będą realizowane w najbliższych tygodniach.