Trans Polonia w rekordowym 2011 roku wypracowała 5,1 mln zł zysku netto (wzrost o 346 proc. r/r) przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 46,9 mln zł (wzrost o 107% r/r). Dzięki skutecznej strategii rozwoju Spółka weszła na ścieżkę długookresowego wzrostu.
W 2011 roku Trans Polonia osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 46,9 mln zł wobec 22,7 mln zł wypracowanych rok wcześniej, co stanowi wzrost o 107,1% r/r. W tym samym okresie zysk operacyjny oraz zysk netto wyniosły odpowiednio 6 mln zł i 5,1 mln zł (wzrost o 342,7% i 345,8% r/r).
– „Miniony rok był dla Trans Polonii okresem dynamicznego rozwoju. Pozyskane na giełdzie środki pozwoliły w pełni zrealizować założenia nowej strategii. W ramach realizacji kolejnych etapów procesu inwestycyjnego udało nam się istotnie zwiększyć skalę działalności, dzięki czemu wypracowane wyniki finansowe, zarówno po stronie przychodów jak i zysku netto, to najlepsze dotychczasowe osiągnięcia Spółki.