Pond 30-procentowy wzrost zamówień na obsługę przepraw promowych w basenie Morza Bałtyckiego odnotowała spółka Uboat Line S.A. Taki wynik został osiągnięty w okresie od stycznia do końca kwietnia 2012 roku. Kolejne miesiące br. zapowiadają się równie udanie, ponieważ spółka wynegocjowała bardzo korzystne warunki współpracy z największymi armatorami. Dzięki temu klienci Uboat Line S.A. zyskają dostęp do tanich biletów na promy, co spowoduje dalszy wzrost sprzedaży. Dla firmy będzie to oznaczało zwiększenie zysków. Pozytywna tendencja bardzo znacząco odzwierciedliła się w wynikach finansowych w I kw. 2012 roku, kiedy spółka wypracowała wzrost przychodów na poziomie 1300%.

– Organizacja przepraw promowych stanowi jedno z bardziej znaczących ogniw w działalności biznesowej naszej firmy – mówi Grzegorz Misiąg, prezes zarządu notowanej na rynku NewConnect spółki Uboat Line S.A.