Wzrost obrotów o 38% w porównaniu z rokiem poprzednim oraz rekordy w zakresie wagi i wymiarów transportowanych ładunków – takie wyniki w 2011 roku osiągnął dział Projektów Przemysłowych DHL Global Forwarding, dedykowany obsłudze ładunków ponadgabarytowych i wymagających niestandardowego serwisu przewozowego.

Pomimo trudnej sytuacji na rynku oraz dużej konkurencji, miniony rok można zaliczyć do udanych. „Rynek Projektów Przemysłowych jest niezwykle wymagający” – mówi Monika Piotrowska, Industrial Projects Manager. „W branży pojawia się coraz więcej nowych graczy, stawki są coraz niższe, a biznesu jest mniej. Niepewna sytuacja gospodarcza nie napawa optymizmem. Większość światowych gospodarek nie wróciła (i pewnie już nie wróci) do poziomu sprzed kryzysu, czego efektem są trudności w finansowaniu dużych projektów” – dodaje.

Jednym z najważniejszych wydarzeń 2011 roku dla działu Projektów Przemysłowych DHL Global Forwarding, było zdobycie największych kontraktów. Wśród dużych zleceń znalazła się wysyłka 10 sztuk transformatorów do Kanady dla lidera w dziedzinie technologii energii i automatyki, dla którego łącznie zrealizowano transport 25 transformatorów.