Od 8 maja 2012r. na moście w Kazuniu (DK 85), planowane jest wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu polegającej na poprowadzeniu ruchu wahadłowo, sterowanego sygnalizacją świetlną, ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zwężenie pasa ruchu do 2,75 m.

Na czas trwania EURO 2012, ruch zostanie przywrócony na całej szerokości mostu.

28.03.2012r. GDDKiA Oddział w Warszawie podpisał umowę z firmą Skanska na remont mostu przez rzekę Wisłę w miejscowości Kazuń (DK 85). Wartość umowna zadania wynosi 6,7 mln zł. W ramach kontraktu wykonane zostaną m.in. następujące prace: zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej; naprawa i wymiana niektórych elementów wyposażenia; oczyszczenie kamiennych oblicowań podpór oraz wykonanie powłoki ochronnej preparatami hydrofobowymi.