Jak zmieni się ścieżka edukacyjna uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk i technik spedytor po wprowadzeniu nowych zmian programowych? Czy kształcenie modułowe to przyszłość w nauczaniu tych zawodów? Jak silnie projekty unijne przyczyniają się do podnoszenia jakości kształcenia? Blisko 200 nauczycieli spotkało się 2 marca w Auli Wyższej Szkoły Logistyki na VI Forum Nauczycielskim WSL, gdzie tradycyjnie Uczelnia podsumowuje efekty współpracy z nauczycielami starając się pomagać im w codziennej pracy dydaktycznej.

Tegoroczne spotkanie WSL z gronem nauczycielskim dotyczyło przede wszystkim omówienia nowych podstaw programowych, które wejdą w życie od 1 września 2012r. i powiązanych z nimi zmian w kształceniu na powyższych kierunkach.