Wczoraj Bahrajn ogarnęły kolejne zamieszki. Protestanci starli się z policją w pierwszą rocznicę Dnia Gniewu”, czyli początku wrzawy na terenie bliskowschodniego państwa. Ciągły niepokój w kraju…