01.03.2011r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu przeprowadzili kontrole ukierunkowane na sprawdzenie masy i nacisków osi pojazdów ciężarowych poruszających się po ulicach Poznania. Do działań kontrolnych wykorzystano wagi przenośne oraz przekazane w dniu 29.02.2012r. przez Urząd Miasta Poznania, maty najazdowe.

W wyniku podjętych czynności, zważono 10 pojazdów lub zespołów pojazdów, spośród których w dwóch przypadkach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej oraz naruszenia związane z dopuszczalnymi naciskami na oś pojazdu. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami pojazdy zostały skierowane na parking do momentu usunięcia nieprawidłowości.