WAŻNE! Informacja dla przedsiębiorców realizujących obrót towarowy z Białorusią, Rosją lub Kazachstanem nt. nowych wymagań przy wjeździe na obszar unii celnej Białoruś – Kazachstan – Rosja (BY-KZ-RU) Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Ministerstwo Finansów, na podstawie decyzji nr 899 Komisji Unii Celnej BY-KZ-RU z 9 grudnia 2011 r. od dnia 17 czerwca 2012 r. zostaje wprowadzony obowiązek wyprzedzającego informowania o towarach wwożonych na obszar unii celnej BY-KZ-RU transportem drogowym. W załączeniu zamieszczamy wersję oryginalną decyzji oraz robocze tłumaczenie tego dokumentu. Informacje dostępne są również na stronie internetowej: http://www.tsouz.ru/KTS/KTS33/Pages/R_899.aspx

Zwracamy uwagę, że nowy wymóg wiąże się z koniecznością przekazania szerszego zakresu danych niż standardowo wymagane na karnecie TIR, do systemu informatycznego organów celnych właściwego państwa unii celnej BY-KZ-RU, przed faktycznym wwozem towarów na obszar unii celnej.