Rozwiązania optymalizujące działanie wózków widłowych wcale nie muszą oznaczać konieczności ponoszenia znacznych wydatków na infrastrukturę czy wdrażania skomplikowanych technologii. Główną zaletą monitoringu GPS jest skuteczna kontrola zużycia paliwa i czasu pracy, która jest opłacalna nawet przy
użytkowaniu niewielkiej liczby pojazdów.
Optymalizacja transportu wewnętrznego jest kluczem do zmniejszenia ponoszonych kosztów i usprawnienia przepływu towarów. Największe oszczędności można poczynić zwłaszcza przy nadzorze eksploatacji wózków widłowych, co stanowi znaczną część wydatków ponoszonych na park maszynowy. Wdrożenie monitoringu GPS we flocie pozwala na analizę pokonywanych dystansów oraz kontrolę czasu pracy operatorów. To skuteczny sposób aby zmniejszyć zużycie paliwa i skuteczniej zarządzać procesami logistycznymi. Wiedza zdobyta poprzez analizę pokonywanych przez pojazd tras ułatwi wyeliminowanie problemu wąskich gardeł i ustalenie optymalnych ścieżek przejazdu. Monitoring GPS umożliwia także zabezpieczenie urządzeń przed kradzieżą czy użytkowaniem przez osoby nieupoważnione.