CEN (Centralna Ewidencja Naruszeń) jest stworzoną przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego ewidencją zawierającą wykaz naruszeń stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez służby kontrolne na drodze i w siedzibie przedsiębiorstwa.

Na podstawie wyników z przeprowadzonych kontroli za rok 2011 wyliczany jest tzw. współczynnik ryzyka dla danego przedsiębiorstwa. Jeżeli przekracza on wartość 50 to podmiot podlega kontroli w roku 2012.

Współczynnik ryzyka wyliczany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców.