W związku z przewozem artykułów mleczarskich, drobnicowych, usługami magazynowymi oraz jako partner sieci ILN dolnoaustriacka firma Bichler Spedition und Logistik GmbH to wyjątkowo wszechstronne przedsiębiorstwo. Podstawowym narzędziem służącym do sterowania procesami w firmie jest zintegrowany system do planowania transportu oraz zarządzania magazynem firmy Soloplan.

Właściwie początkowo Manfred Bichler szukał jedynie rozwiązania telematycznego. Ostatecznie na myśl przyszedł mu jednak zintegrowany system do zarządzania zleceniami, umożliwiający komunikację z kierowcami, nawigację oraz lokalizowanie swoich 57 samochodów ciężarowych. Podczas wstępnej analizy okazało się, że firma musi postarać się o zupełnie nowe oprogramowanie spedycyjne. Dotychczas używany system, autorstwa małego dostawcy usług informatycznych z niewystarczającym zapleczem, nie mógł udźwignąć rosnących wymagań dolnoaustriackiego przedsiębiorstwa. Było to w roku 2007.