•Przychody wyniosły 24.3 miliarda euro, co stanowiło wzrost o 13,8% w stosunku do poprzedniego roku (dwucyfrowy wzrost przychodów we wszystkich segmentach działalności.

•Zysk ze sprzedaży Grupy był na poziomie 1,7 mld euro, co stanowiło wzrost o 0,6 mld euro w stosunku do poprzedniego roku, dzięki czemu marża na sprzedaży Grupy wzrosła (z poziomu 1,8% do 6,9%), co było spowodowane nadal bardzo dobrymi wynikami w Pionie Maszyn Rolniczych i Budowlanych (marża wzrosła o 2,0% do 8,3%).

•Zysk netto wyniósł 701 miliony euro w porównaniu z 378 milionami euro w poprzednim roku.

•Zadłużenie w działalności przemysłowej netto obniżyło się do poziomu 1,2 miliarda euro (1,9 mld euro na koniec 2010 roku) dzięki dobrym wynikom na działalności operacyjnej. Dostępna płynność, w tym postawione do dyspozycji, niezaciągnięte środki kredytowe w wysokości 1,6 miliarda euro, wyniosła 7,3 miliarda euro (5,7 miliarda euro według stanu na 31 grudnia 2010 roku).