Podsumowanie rynku branży edukacyjno – szkoleniowej w zakresie wyników przetargów za II półrocze 2011 roku, przygotowane przez serwis Targetmarketing.pl oraz Instytut Inwestycyjno Przetargowy Pressinfo.pl.

Serwis Marketingu Bezpośredniego www.targetmarketing.pl we współpracy z Instytutem Inwestycyjno – Przetargowym www.pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący rozstrzygnięcia przetargów w branży edukacyjno – szkoleniowej opublikowanych w drugim półroczu 2011 roku. Nasi specjaliści przeanalizowali blisko 6736 wyników postępowań przetargowych. Raport ten jest efektem szczegółowej analizy przetargów publikowanych na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych oraz Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.