Obecnie średnie ceny paliw na stacjach kształtują się na poziomie odpowiednio: Pb95 – 5,85 zł/l, Pb98 – 5,98 zł/l, oleju napędowego – 5,76 zł/l i autogazu – 2,84 zł/l. W przypadku benzyny i oleju napędowego średnie ceny są zatem o 1 grosz na litrze niższe niż przed tygodniem. LPG kosztuje tyle samo co tydzień temu.

Co prawda nieudało się uniknąć zawirowań na rynku walutowym i ceny paliw w hurcie rosły w I połowie tygodnia, to optymistyczne jest to, że tegoroczne maksimum cen benzyny i oleju napędowego w hurcie notowane w ubiegłym miesiącu są niezagrożone podobnie jak ceny na stacjach.

Istotna dla przyszłego poziomu cen w kraju będzie pozostawała sytuacja w Grecji, która wpływa na notowania polskiej waluty. Na rynku ropy naftowej sytuacja pozostaje o tyle dobra, że nie ma czynników które wpływałyby wyraźnie na ponowne zwyżki cen surowca.