06.03.2012 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Wyszomierz inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którym zgodnie z okazanym dokumentem przewozowym przewożono ponad 26 m3 drewna. W wyniku podjętych czynności kontrolnych, stwierdzono szereg naruszeń przepisów Ustawy o drogach publicznych tj.:

*przekroczenie dopuszczalnych nacisków podwójnej osi napędowej – przekroczenie o 5,6 t;

*przekroczenie dopuszczalnych nacisków pojedynczej osi nienapędowej – przekroczenie o 1t;

*przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdu – przekroczenie o 12,6 t.

Ponadto stwierdzono naruszenia przepisów Ustawy o transporcie drogowym, w tym wykonywanie przewozu drogowego bez wymaganego zaświadczenia.