*Jacek Machocki złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu PEKAES
*Na członka zarządu spółki powołany został Maciej Bachman, dotychczasowy dyrektor finansowy

28 maja 2012 roku Jacek Machocki, prezes zarządu Pekaes SA, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Rada Nadzorcza Pekaes SA przyjęła rezygnację prezesa Jacka Machockiego ze skutkiem na dzień 28 maja 2012 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała do zarządu spółki Macieja Bachmana, dotychczasowego dyrektora finansowego Pekaes SA.

Jacek Machocki pełnił funkcje prezesa zarządu Pekaes SA od marca 2010 roku. Rezygnację z pełnionej funkcji złożył z powodów osobistych.

Jacek Machocki przygotował i z sukcesem wdrożył strategię spółki na lata 2010-2012. Jej celem była reorganizacja Grupy Pekaes, dzięki której Pekaes jest dziś nowoczesną i konkurencyjną spółką i jednym z liderów branży TSL w Polsce. Obecnie spółka jest w pełni gotowa do kolejnego etapu rozwoju, którego głównymi celami będą wzrost sprzedaży i rentowności oraz wartości dla akcjonariuszy. Maciej Bachman posiada pełne poparcie Rady Nadzorczej w dążeniu do realizacji tych założeń – powiedział Robert Koński, przewodniczący Rady Nadzorczej.