Prezes UOKiK uznała, że Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce ograniczało konkurencję poprzez różnicowanie opłat za dystrybucję karnetów TIR. Za nadużycie pozycji rynkowej zrzeszenie zostało ukarane sankcją finansową w kwocie ponad 53 tys. zł.

ZMPD – jedyny w Polsce dystrybutor karnetów TIR – jest największym stowarzyszeniem w branży transportu drogowego w naszym kraju i skupia blisko 4 tysiące podmiotów. Zgodnie z międzynarodową konwencją, posiadanie takiego karnetu ułatwia międzynarodowy przewóz towarów w transporcie drogowym. Dzięki niemu przewoźnik może m.in. przejechać przez kilka państw bez kontroli celnej.

W trakcie prowadzonego od października 2011 roku postępowania UOKiK ustalił, że ZMPD, dyskryminowało podmioty pozostające poza jego strukturami. Przewoźnicy zarówno polscy, jak zagraniczni, nienależący do zrzeszenia, musieli płacić ponad dwukrotnie więcej niż jego członkowie. Praktyka taka miała zatem charakter antykonkurencyjny, a trwała… od ponad 10 lat.